értékesítés Telek

ingatlan azonosító: 283

ingatlan típusa: Lakóövezeti telek
hirdetési ár: 19.000.000 HUF
Telekterület : 11410,00 m²
cím: Jókai Mór u. ,
Szentlőrinc

ingatlan leírása:

Szentlőrincen a város keleti határán a 6. számú főút és a Bükkösd felé vezető út által határolt tömbben, kiválóan látható helyen 11.410m2-es telek eladó.

A telek beépítetlen, hosszú szalagtelkekből áll. A telek 3 helyrajzi számból áll, melyek nincsenek összevonva.

A szabályozási terv szerint az övezeti besorolás: kertvárosi lakóövezet (hátsó kert).
A beépíthetőségi paraméterek az alábbiak: beépítés maximális mértéke 30%, minimális zöldfelület aránya 50%.

Az ár minimális nettó licitár. Bővebb infó: ingatlan@lidl.hu


Lidl Ingatlan értékesítési szabályzat
1. Hirdetés:
Eladó az eladásra szánt ingatlanjait döntésének megfelelő Hirdetési felületeken eladásra meghirdeti.
A hirdetés minimális tartalma:
a) Ingatlan címe
b) Ingatlan területe
c) Ingatlan Minimális nettó licitára
d) Ingatlan leírása (elhelyezkedés, beépítési előírások, fotók)

2. Ajánlat:
Ajánlat megküldése Eladó részére kizárólag írásban, elektronikus úton történhet a Lidl (ingatlanok.lidl.hu) honlapján erre a célra közzétett formanyomtatvány segítségével. Az Ajánlat megküldésével Ajánlattevő nyilatkozik jelen szabályzat elfogadásáról.
Ajánlat minimális tartalmának megfelelő ajánlat Eladóhoz történő beérkezését követően a Minimális nettó licitár Ajánlattevő által történő megajánlásával Eladó automatikusan megindítja a Versenyeztetési folyamatot.

3. Versenyeztetési folyamat:
Eladó fent írt 2. pontban foglalt ajánlat beérkezését követően megindítja az ingatlan értékesítését célzó 30-60 napig tartó Versenyeztetési folyamatot. Ennek során:
a) Eladó az ingatlanon elhelyezett hirdetési molinót kivéve minden Hirdetési felületen (pl.: internetes portálokon) 15 munkanapon belül jelzi az aktuális Minimális nettó licitárat, valamint az Ajánlattevőt/Ajánlattevőket e-mail-ben is tájékoztatja a pályáztatás megindításáról, valamint annak lezárásának dátumáról.
b) Eladónak jogában áll további ajánlatok bekérése és befogadása.
c) A Versenyeztetési folyamat lezárultával Eladó a legmagasabb ajánlott vételár alapján megkezdi az alább részletezett Engedélyezési folyamatot.
d) Amennyiben a Versenyeztetési folyamat során egy időben két azonos összegű (legmagasabb) ajánlat áll Eladó rendelkezésére, úgy az Eladó e-mailben felhívja az Ajánlattevőket újabb ajánlat tételére 5 napos határidővel.
e) Azonos összegű ajánlatok esetében Eladó saját hatáskörben jogosult győztest hirdetni.
f) A Versenyeztetési folyamat lezárását követően Eladó nem fogad be több ajánlatot.
g) Eladó a PTK. 6:74.§ (2) bekezdése alapján kiköti magának a jogot, hogy a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadhatja.
h) Eladó a PTK. 6:74.§ (3) bekezdése alapján a felhívást a Versenyeztetési eljárás lezárásáig visszavonhatja.4. Engedélyezési folyamat:

A fent írt 3.c pontban foglaltakat követően az Eladó megindítja az ingatlan értékesítésének belső engedélyezését célzó Engedélyezési folyamatot. Az engedélyezési folyamat során Eladó megkéri az anyacégének engedélyét a szóban forgó ingatlan értékesítésére vonatkozóan.
Eladó tájékozatja Ajánlattevőt, hogy az engedély beszerzésére, illetve annak határidejére semmilyen garanciát nem vállal, azonban tájékoztatásul közli, hogy ennek időigénye legfeljebb 1 év.
5. Szerződéskötés:
A 4. Pontban foglalt engedély beszerzését követően Eladó és Ajánlattevő adásvételi szerződést kötnek a szóban forgó ingatlanra vonatkozóan.
Eladó előre felhívja a figyelmet az adásvételi szerződésben kikötött alábbi feltételekre:
a) Vevő Eladó részére 5 év határozott időtartamra jelen szerződés aláírásával elővásárlási jogot enged
b) az Ingatlanon 5 évig nem jogosult élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, illetőleg harmadik személyek részére sem jogosult ilyen tevékenység folytatását engedélyezni. A jelen pont szerinti kötelezettség megszegése esetén Vevő köteles Eladó részére a Vételár kétszeresével megegyező kártalanítást fizetni.
Fogalom meghatározások
Ajánlat minimális tartalma:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő címe:
Ajánlattevő e-mail címe:
Ajánlattevő telefonszáma:
Cégjegyzékszám (amennyiben cég az ajánlattevő):
Képviselő(k) neve(i) (amennyiben cég az ajánlattevő):
Ingatlan címe:
Ajánlott nettó vételár:
A Versenyeztetési folyamat kizárólag a 2. pontban leírtak szerint a MINIMÁLIS NETTÓ LICITÁR Ajánlattevő által történő megajánlásával veszi kezdetét.
Ajánlattevő: Az ingatlanra – az Ajánlat minimális tartalmának megfelelő – vételi ajánlatot benyújtó magánszemély, ill. vállalkozás.
Eladó: Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.; Cg. 01-09-757718)
Hirdetési felület: Azon médiafelületek, ahol Eladó az értékesíteni kívánt ingatlanait eladásra meghirdeti. Ezek jellemzően az alábbiak: http://ingatlanok.lidl.hu; http://lidl.ingatlan.com/; http://www.ingatlanbazar.hu/; valamint az ingatlanon elhelyezett molinó.
Minimális nettó licitár: A hirdetésben megjelölt azon összeg, aminek megajánlását követően Eladó kötelezi magát a Versenyeztetési folyamat megindítására.               

egyéb dokumentumok:

Kapcsolatfelvétel Ajánlatkérés

Fel kívánja venni velünk a kapcsolatot, kérdései vagy ötletei vannak? Kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül keresse fel az országában illetékes kapcsolattartót.


Your contact person

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.

E-mail: ingatlan@lidl.hu
Phone: +36 80 020 534


Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt.
Rádl árok 6.
1037 Budapest
E-Mail: info@lidl.hu
Telefon: +36 1-346-6000
Ügyfélszolgálat: 06 80 020 534